ADLEX NYHEDSBREV FEBRUAR 2016

Elektronisk faktura godkendelse.

Så er det slut med at sende fakturaer frem og tilbage blandt bestyrelsesmedlemmerne, slut med at printe fakturaer og indhente underskrifter, og ikke mindst slut med at en faktura forsvinder og glemmer at blive betalt. ADLEX tilbyder nu elektronisk faktura godkendelse til alle vores foreninger. Det er nemt og gør bestyrelsesarbejdet lettere.

De bestyrelsesmedlemmer der skal godkende en faktura får en mail med meddelelse om, at fakturaen er klar til godkendelse. Godkendelse kan gøres fra alle computere. Det kræver blot internetadgang. For yderligere information kontakt jeres daglige administrator.

Digital underskrift af overdragelsesaftale.

Hos ADLEX arbejder vi altid mod, at kunne forenkle bestyrelsens arbejde. Derfor er vi glade for nu, at kunne tilbyde digital underskrift af overdragelsesaftaler. De respektive parter der skal underskrive overdragelsesaftalen modtager en mail med et link til brug for underskrift. Der klikkes på linket, hvorefter overdragelsesaftalen vises. Herefter vælges “underskriv” eller “afvis”. Såfremt der vælges underskriv, vil underskriftsfeltet komme frem, og der underskrives med sit personlige NEM ID. Det er Nemt – Hurtigt – Sikkert.

På denne måde undgår bestyrelsen at skulle printe overdragelsesaftalen samt at skulle samles for at underskrive eller gå fra dør til dør. Det er selvfølgelig muligt at printe overdragelsesaftalen inden underskrift, hvis man ønsker dette. ADLEX får automatisk besked, når overdragelsesaftalen er underskrevet af alle. Kontakt jeres daglige administrator for yderligere information

Vandmålere

I henhold til ny bekendtgørelse fra Klima, energi- og bygningsministeriet er det et krav, at der i bestående bebyggelse (som jeres andelsboligforening) skal installeres målere til måling af varmt vand og køl i den enkelte lejlighed. Det er ejeren af ejendommen (foreningen), der er ansvarlig for dette. Målerne skal være installeret senest den 31. december 2016, hvis det er teknisk muligt og omkostningseffektivt. For yderligere oplysninger kontakt jeres daglige administrator.

Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

Taksterne for skattefri godtgørelse der kan udbetales til bestyrelsesmedlemmer er forhøjet med kr. 50,00 og er i 2016:

  • Kr. 2.350 for telefonsamtaler og internet
  • Kr. 1.400 for administration

I alt kan der udbetales kr. 3.750,00 pr. bestyrelsesmedlem. Suppleanter har mulighed for den samme godtgørelse.

§ Domme m.m.

Der har i 2015 været afsagt flere interessante domme med relevans for jer som andelsboligforening omkring følgende emner:

  • Maksimalpris mellem to generalforsamlinger efter vedtagelse af byggeprojekt
  • Udlæg i andelsboliger
  • Afslag vedrørende mangler i andelsboligen

Alle dommene i fuld længde kan findes under fanebladet “Nyheder”.

Generalforsamlingen nærmer sig.

For mange foreninger er foråret tidspunktet for afholdelse af generalforsamling. Hvis du ikke allerede har aftalt en dato med os, må du meget gerne kontakte jeres daglige administrator og finde en ledig dato.

Med venlig hilsen

ADLEX Ejendomsadministration ApS