ANDELSBOLIGFORENING

Ejendomsadministration

ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S administrerer 4.500 boligenheder fordelt på ca. 130 foreninger. Samlet administrerer vi ejendomme til en værdi af 5,0 mia. kr. med en årlig omsætning på 200 mio. kr. Vi benytter os af de mest moderne og effektive IT-løsninger, hvilket kommer kunderne til gavn gennem lave priser og højt serviceniveau.
ADLEX-MÜRSCH følger 10 retningslinjer i administrationen. Se de 10 retningslinjer her.

Andelsboligforeninger

Det er ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S målsætning at fastholde og udbygge vores position som den foretrukne rådgiver for en betydelig del af Danmarks over 10.000 andelsboligforeninger.
Rådgivning af andelsboligforeninger har været en kernekompetence siden 2004 og ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S har betydelig erfaring med alle aspekter af andelsboligretten og tilknyttede retsområder: byggesager / entrepriseret, lejeret, finansieringsret, kreditorforfølgning, eksklusion, vedtægtsændringer, rådgivning om bestyrelsesansvar, ligesom vi bistår andelsboligforeninger i retssager ved by- og landsretterne.

Andelsboligret
 • Generalforsamling
 • Udarbejdelse og ændring af vedtægter
 • Fortolkning af vedtægter
 • Eksklusion
 • Byggesager:
 • Byfornyelse
 • Tagudskiftning
 • Facaderenovering
 • Udskiftning/vedligeholdelse af vinduer
 • Etablering af tagboliger
 • Etablering af tagterasse
 • Etablering af altaner
 • Renovering af hoved- og bitrapper
 • Ombygning af badeværelser
 • Renovering/udskiftning af faldstammer
Finansiering:
 • Nybelåning (bank/kreditforening)
 • Konvertering
 • Aktiv gældspleje
Lejeret:
 • Udarbejdelse af leje- og fremlejekontrakter
 • Forhandling af erhverslejekontrakter