AKTIV GÆLDSPLEJE

Når man som bestyrelsesmedlem i en forening skal forholde sig til de lån, foreningen har optaget, samt hvilke fordele og ulemper de respektive lån hår, kan det forekomme uoverskueligt.

Det er beslutninger som påvirker hele foreningens samlede økonomi, hvorfor beslutninger om finansiering har stor betydning for foreningen som helhed men også for den enkelte andelshaver.

Vi tager i vores daglige arbejde højde for at et lån skal stå i ejendommen i mange år fremover og bestemme boligafgiften, ikke bare for de nuværende andelshavere men for kommende andelshavere i mange år fremover.

ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S følger nøje renteudviklinen, således at lånehjemtagelse varetages bedst muligt. Derudover overvåges andelsboligforeningens lån løbende i samarbejde med bestyrelsen.

Regelmæssige møder med banker og realkreditinstitutterne er en naturlig del af ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministrations arbejdsform, hvor vi afstemmer hinandens forevntninger. Samtidig får vi et uvurderligt indblik i institutternes arbejdsgange og politikker, og får afdækket tendenser i tiden og nye finansielle strømninger.

ADLEX-MÜRSCH har igennem mange år rådgivet om omprioriteringer og foreningerne har sparet mange rentekroner til gavn for budgettet. En løbende kursovervåging af alle realkreditlån giver hele tiden den bedste rådgivning for foreningens bestyrelse. Fast rente, variabel rente, rentemax, afdragsfrihed, F1-lån, Cibor 6-lån, renteswap er vanskelige emner at forholde sig til uden den uvildige professionelle rådgivning. Den får man ikke altid i penge- og realkreditinstitutterne.