EJERFORENING

Det er ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S målsætning at fastholde og udbygge vores position som den foretrukne rådgiver for en betydelig del af Danmarks over 5.000 ejerboligforeninger.

Rådgivning af ejerboligforeninger har været en kernekompetence siden 2004 og ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S har betydelig erfaring med alle aspekter af ejerboligretten og tilknyttede retsområder: byggesager / entrepriseret, lejeret, finansieringsret, kreditorforfølgning, eksklusion, vedtægtsændringer, rådgivning om bestyrelsesansvar, ligesom vi bistår ejerboligforeninger i retssager ved by- og landsretten.

Ejerforening:
 • Generalforsamling
 • Udarbejdelse og ændring af vedtægter
 • Fortolkning af vedtægter
 • Eksklusion
Byggesager:
 • Byfornyelse
 • Tagudskiftning
 • Facaderenovering
 • Udskiftning/vedligeholdelse af vinduer
 • Etablering af tagboliger
 • Etablering af tagterasse
 • Etablering af altaner
 • Renovering af hoved- og bitrapper
 • Ombygning af badeværelser
 • Renovering/udskiftning af faldstammer
Finansiering:
 • Nybelåning (bank/kreditforening)
 • Konvertering
 • Aktiv gældspleje
Lejeret:
 • Udarbejdelse af leje- og fremlejekontrakter
 • Forhandling af erhverslejekontrakter