VIRKSOMHEDSADMINISTRATION

Vi tilbyder at varetage hele bogholderiets opgaver. Laver dit kontor en del af opgaverne selv, kan I naturligvis fortsætte med dette. Vores samarbejde tilpasses din virksomheds behov. Ændres disse behov, er vi en fleksibel samarbejspartner.

Der gives et estimat med forudsætninger inden beslutningen om hvorvidt vi skal varetage din virksomheds bogføring.

Advokatvirksomheder (inkl. klientkonto)

Som en del af den daglige advokatbogføring, leverer vi materialer til brug for udarbejdelse af klientkontoerklæring samt årsregnskab. Naturligt forbundne bogholderi- og administrationsopgaver på advokatkontoret kan vi ligeledes varetage.

Vi kender advokatbranchen og de strenge krav og regler for din virksomheds bogholderi.

Normale opgaver:
 • Daglig bogføring
 • Afstemning af likvidkonti
 • Lønninger
 • Momsangivelser
 • Renteberegning
 • Månedsafstemning
 • Punktafgifter/tinglysning storkunde
Eksempler på øvrige opgaver:
 • Afregning kontorfællesskab
 • Omkostnings- og/el. omsætningsfordeling
 • Bogføring mv. af ejendomsadministration
 • Budget