RETNINGSLINJER FOR DEN GODE ADMINISTRATION

 • Alle foreningens bestyrelseshenvendelser til os vil blive besvaret indenfor 48 timer
 • Regnskabsmateriale bliver afleveret til revisor senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning
 • Referater fra generalforsamlinger bliver sendt til bestyrelsen senest to arbejdsdage efter generalforsamlingens afholdelse
 • ADLEX-MÜRSCH holder løbende øje med foreningens likviditet
 • ADLEX-MÜRSCH stiller en gratis hjemmeside til rådighed for jeres forening
 • Foreningens bestyrelse får  nem og brugervenlig webadgang til foreningens dokumenter og mulighed for at informere alle medlemmer via hjemmesiden
 • ADLEX-MÜRSCH sørger for udarbejdelse af en kvartalsvis økonomirapportering til bestyrelsen
 • ADLEX-MÜRSCH sørger for månedlig restanceliste til bestyrelsen
 • Foreningen får tilknyttet en fast advokat fra Adlex Advokater P/S, som er klar med relevant rådgivning vedrørende byggesager, finansiering, vedtægtsspørgsmål, eksklusionssager, lejeret m.m.
 • ADLEX-MÜRSCH er lette at træffe. Kontorets og telefonernes åbningstider er mandag- torsdag kl. 8.00 – 16.00 fredag kl. 8.00 – 12.00.
 • Foreningen får mulighed for storkunde rabat på forsikring, revision, realkredit samt finansielle produkter hos banker.